ทัยแอร์ เครื่องชั่ง รับปรึกษา ออกแบบ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งมือสอง เครื่องชั่งรถบรรทุกมือสอง ผลิตและจำหน่าย เครื่องชั่งสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด จากทีมงานมืออาชีพ
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา& ทัยแอร์ เครื่องชั่ง

  • เครื่องชั่งรถบรรทุก


 
 
 


  • เเครื่องชั่งบรรจุ แบบถังชั่งเดี่ยว (GM8804C-2 weight transmitter)


 
 
 
   


  • เครื่องชั่งบรรจุ แบบสองถังชั่ง (GM8804C-D weight transmitter)

  • เครื่องชั่งบรรจุ แบบสองถังชั่ง (RS485 weight transmitter)

  • เครื่องชั่งแบบสายพาน

  • เครื่องชั่งแบบผสมปุ๋ย

  • เช็คเวท Check weight

  • เครื่องชั่งแบบ Gross weight

  • เครื่องชั่งแบบ Loss in weight

  • เครื่องชั่งส่วนผสม 5 ชนิด แบบถังชั่งเดี่ยว

  • เครื่องชั่งผสมคอนกรีต แบบชนิดชั่งส่วนผสมทีละอย่าง

  • เครื่องชั่งผสมคอนกรีต แบบแยกเครื่องชั่งแต่ละส่วนผสม

  • เครื่องชั่งบรรจุของเหลว

  • เครื่องชั่งแบบถังชั่ง (Hopper Scale)

  • เครื่องชั่งจัมโบ้แบก Jumbobag

  • เครื่องชั่งไหลผ่านสะสมปริมาณ