ทัยแอร์ เครื่องชั่ง รับปรึกษา ออกแบบ เครื่องชั่ง เครื่องชั่งมือสอง เครื่องชั่งรถบรรทุกมือสอง ผลิตและจำหน่าย เครื่องชั่งสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด จากทีมงานมืออาชีพ

WDOS : Weight indicators

 
WDOS-MU  : Multiprogram: 6 modalità di funzionamento selezionabili a cura del CLIENTE: BASE, CARICO, SCARICO, 3/6/14 PRODOTTI (moduli 8-rele esclusi). / Six different operating modes SELECTABLE BY CUSTOMER: BASE, LOAD, UNLOAD, 3/6/14 PRODUCTS (8-relay modules NOT included)
WDOS-C    : Carico / Load
WDOS-S    : Scarico / Unload
WDOS-3    : 3 Prodotti / 3 Products
*WDOS-6  : 6 Prodotti / 6 Products
*WDOS-14 : 14 Prodotti / 14 Products
 
 
Weight Indicator in DIN box (96x96x130 mm, drilling template 91x91mm) for panel mounting. IP54 front panel protection. Backlit graphic LCD display, ransmissive STN, white on blue, 128x64 pixels resolution, 60x32 mm visible area. Ten-digit red LED semialphanumeric display (10 mm h), 7 segment; 8 alarm
LED. Ten-key membrane keyboard. Real-time clock with buffer battery.
* Mod. 6 PRODUCT includes:
- one 8-relay module mod. RELE6PROD (80 x 160 x h 60 mm), supplied with 12-24VDC supply or 115 VAC or 230 VAC.
*Mod. 14 PRODUCT includes:
Two serial ports (RS232 and RS485) for connection to:
- one 8-relay module mod. RELE6PROD (80 x 160 x h 60 mm), supplied with 12-24VDC supply or 115 VAC or 230 VAC.
- one 8-relay module mod. RELE14PROD (80 x 120 x h 60 mm).
Two serial ports (RS232 and RS485) for connection to :
- PC/PLC up to 32 instruments (max 99 with line repeaters) by ASCII Laumas protocol (compatible with W60000 only for BASE) or ModBus RTU.
- Remote display.
- Printer.
Optional integrated output: Profi bus DP, DeviceNet, CANopen, Profi net IO, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP ( connectable to your smartphone, tablet, etc.. via web ), Modbus/TCP.
THEORETICAL CALIBRATION is performed via the keyboard. REAL CALIBRATION with linearization up to 5 points.
 
Technical Features :
 
     POWER SUPPLY and CONSUMPTION    12 - 24VDC +/-10% ; 5W
     NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL and SUPPLY    max 8 ( 350 ohm ) ; 5VDC / 120 mA
     LINEARITY/ LINEARITY OF THE ANALOG OUTPUT    < 0.01% Full Scale ; < 0.01% F.S.
     THERMAL DRIFT / THERMAL DRIFT OF THE ANALOG OUT.    < 0.0005 % F.S./°C < 0.003 % F.S./°C
     A/D CONVERTER    24 bit (16000000 points) 4.8kHz
     MAX DIVISIONS (with measure range: +/- 10mV =2mV/V)    ± 999999
     MEASURE RANGE    ± 39 mV
     MAX LOAD CELL’S SENSITIVITY    ± 7 mV/V
     MAX CONVERSIONS PER SECOND    300 conversions/sec.
     DISPLAY RANGE    - 999999 ; + 999999
     DECIMALS / DISPLAY INCREMENTS    0 - 4 / x 1 x 2 x 5 x 10 x 20 x 50 x 100
     DIGITAL FILTER / CONVERSION RATE    0.012 - 7 sec / 5 - 300 Hz
     LOGIC OUTPUTS (relays)    N. 5 - max 115 VAC ; 150 mA
   (N. 4 - Analog output versions)
     LOGIC INPUTS    N. 3 - optoisolated 5 - 24 VDC PNP
   (N. 2 - Analog output versions)
     SERIAL PORTS    RS232, RS485
     BAUD RATE    2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200
     HUMIDITY (condensate free)    85%
     STORAGE TEMPERATURE    -30°C + 80°C
     WORKING TEMPERATURE    -20°C + 60°C
     WORKING TEMPERATURE (CE-M APPROVED)    -10°C + 40°C